Pomoc

Aktywacja konta pocztowego e-mail oraz strony www dla Abonentów Multimedia Polska, korzystających z usługi Internet odbywa się samodzielnie, poprzez przeglądarkę internetową.

W celu aktywacji konta oraz wszelkich jego zmian będą potrzebne następujące dane:
  • Numer Klienta na jaki zawarta została umowa z Multimedia oraz numer HFC MAC modemu w przypadku usług bazujących na modemach HFC (12 cyfrowy numer modemu znajduje się na tylnej ścianie modemu),
  • login i hasło dostępu w przypadku usług bazujących na technologii DSL i Wifi (dane te znajdują się w specjalnej kopercie dołączonej do zestawu instalacyjnego).

Aktywacja konta

W celu aktywacji kont wejdź na stronę https://www1.mm.pl/nowe_konto.htm i wypełnij widniejący tam formularz. Dzięki temu otrzymasz konto pocztowe w domenie nawa_konta@mm.pl oraz stronę internetową dostępną pod adresem http://mm.pl/~nazwa_konta.

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pola, aby konto zostało założone.

Nazwa konta:
Wpisz nazwę (np. j.kowalski), która pojawi się jako nazwa konta pocztowego (np. j.kowalski@mm.pl) oraz jako adres strony www (http://www.mm.pl/~j.kowalski).

UWAGA:Nazwa konta musi zaczynac sie od litery, opcjonalnie może zawierac wewnątrz znak ".","-" lub "_" i nie może zawierać pozostałych znaków specjalnych ($,%,*,@ itp.). Maksymalna dlugość nazwy konta to 12 znaków.

Hasło:
Wpisz hasło, którym identyfikować się będziesz podczas późniejszej zmiany i edycji parametrów konta. Hasło =to posłuży również do ewentualnej konfiguracji programu pocztowego i programu FTP.

Uwaga: Hasło musi mieć minimum 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną literę dużą, jedną literę małą i jedną cyfrę.

Powtórz Hasło:
Wpisz ponownie hasło celem uniknięcia pomyłki.
Numer Klienta lub login (DSL, WiFi):
celem weryfikacji wpisz Numer Klienta na jaki zawarta została umowa (dla usług opartych na modemach HFC) lub login (w przypadku usług bazujących na technologii DSL i WiFi).

Uwaga: wielkość liter nie ma znaczenia.

HFC MAC lub hasło (DSL, WiFi):
Celem weryfikacji wpisz HFC MAC (dla usług opartych na modemach HFC) lub hasło (w przypadku usług bazujących na technologii DSL i WiFi).

Uwaga: należy wpisywać małe litery.

Dodatkowo:
odpowiedz na jedno z przygotowanych pytań dzięki temu będziemy mogli Cię zidentyfikować kiedy do nas zadzwonisz lub kiedy będziesz chciał ustawić nowe hasło.

Jeżeli wszystkie dane są wprowadzone należy kliknąć na przycisk "Załóż konto".

Po wpisaniu prawidłowych danych wyświetli się okno z potwierdzeniem założenia konta pocztowego i strony www. Na dole okna znajduje się przycisk "Drukuj", umożliwiający wydrukowanie zawartości okna.

Dane dla konta pocztowego

Adres: nazwa_konta@mm.pl
Serwer SMTP: smtp.mm.pl
Serwer POP3: pop3.mm.pl (uwaga: serwer wymaga uwierzytelnienia)

Instrukcja instalacji dostępu do internetu HFC / Konfiguracja klienta pocztowego w sieci Multimedia Polska znajduje się tutaj.

Dane strony www

Adres: http://www.mm.pl/~nazwa_konta

Uwaga: Strona nie wyświetli się dopóki nie zostanie wgrany plik index.html. Do wgrania plików strony należy posłużyć się programem obsługującym protokół FTPS (np: FileZilla Client) i użyć danych:

Adres serwera FTPS: ftps://ftp.mm.pl
Login: nazwa_konta
hasło: takie same jak dla konta pocztowego

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła dostępu do założonego konta wejdź na stronę https://www1.mm.pl/zmien_haslo.htm i wypełnij formularz.

Stare hasło:
Wpisz dotychczasowe hasło dla tego konta
Nowe hasło:
Wpisz nowe hasło.

Uwaga: Hasło musi mieć minimum 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną literę dużą, jedną literę małą i jedną cyfrę.

Powtórz Hasło:
Wpisz ponownie nowe hasło celem uniknięcia pomyłki.

Edycja parametrów

Konto pocztowe dostępne w ramach oferty Multimedia Internet umożliwia:

  • utworzenie aliasów, czyli dodatkowych nazw do kont (np. jan.kowalski@mm.pl) z których poczta kierowana jest na konto nazwa_konta@mm.pl,
  • ustawienie przekierowania, dzięki czemu poczta kierowana na adres nazwa_konta@mm.pl lub alias@mm.pl automatycznie przekierowywana jest na inny adres e-mailowy,
  • podział dostępnej przestrzeni dyskowej pomiędzy skrzynki e-mail a serwer www.

W celu edycji parametrów konta wejdź na stronę https://www1.mm.pl/zmien_haslo.htm i wypełnij formularz.

Uwaga:

  • do każdego konta pocztowego można przypisać maksymalnie 4 aliasy,
  • podział dostępnej przestrzeni dyskowej na skrzynki pocztowe e-mail i serwer www działa procentowo, proporcjonalnie do max dostępnej powierzchni dyskowej.